Header image  
Prince of Songkhla University (Hatyai)
 
  
 
 
 
 

 
รูปกิจกรรมชมรมอาสาพัฒนา

 

    
     
Image 1  

ค่ายฟ้าโอบดินอุ่น ( ค่ายตุลา 47 )


ระหว่างวันที่ 17-27 ตุลาคม 2547
ณ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สามัคคี
อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี


View more >

Image 1  

ค่ายแบ่งฝันปันยิ้ม ( ค่ายวันเด็ก 48 )


ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2548
ณ โรงเรียนบ้านห้วยมัส
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

View more >

Image 1  

ค่ายอาสาพัฒนาพาเยาวชน ครั้งที่ 1


ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2548
ณ โรงเรียนบ้านห้วยยูง
อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

View more >

Image 1  

ค่ายต้นกล้า ( ค่ายน้องใหม่ 48 )


ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2548
ณ โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม
อ.สิงหนคร จ.สงขลา


View more >

Image 1  

สัมนาชมรมอาสาพัฒนา มอ. 5 วิทยาเขต


ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2548
ณ หน่วยอนุรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำ
อ.สะเดา จ.สงขลา

View more >

Image 1  

ค่ายแสงดาวแห่งศรัทธา ( ค่ายตุลา 48 )


ระหว่างวันที่ 17-28 ตุลาคม 2548
ณ โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ
อ.คลองท่อม จ.กระบี่

View more >

Image 1
 

ค่ายอาสาพัฒนาพาเยาวชนครั้งที่ 2

( ค่ายฟ้าใสในภูหมอก )


ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2548
ณ หน่วยอนุรักษ์ป่าตันน้ำผาดำ
อ. สะเดา     จ.สงขลา

View more >

Image 1
 

ค่ายเพาะฝัน ( ค่ายSummer 48 )


ระหว่างวันที่ 7-17  มีนาคม 2549
ณ โรงเรียนบ้านควนโตน
อ.จุฬาภรณ์     จ.นครศรีธรรมราช

View more >


 

ค่ายสานศรัทธา ( ค่ายน้องใหม่ 49 )

ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2549
ณ โรงเรียนบ้านชายคลอง
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

View more >